tirsdag 6. mars 2012

/ STARTBOX GJENNOMGÅELSE


Tirsdag  13.3.til torsdag 15.3 blir det gjennomgåelse av deres ”Startbox” på sal 313.
Det er satt av 40 minutter per gruppe, 10 minutter til presentasjon,  resten til diskusjon/tilbakemelding.  I tillegg til digital presentasjon i pdf (på stikk og som lastes også opp på wiki her )skal nødvendig tegninger/skisser henges opp på plater som tas med til gjennomgåelsen. Tidsplan for gjennomgåelse finner dere her.

Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene. Kom gjerne med kommentarer og delta i diskusjonen.

Som tidligere introdusert anbefaler vi at en Startbox består av likevekt mellom intensjon, premiss og impuls.

Startboxperioden oppsummeres i et eller flere alternative ideutkast som illustreres helhetlig.

Forslag til dokumentasjon:

/ arkitektonisk intensjon (diagrammer, kort tekst, storyboard..)
/ situasjonsplan
/ planer
/ snitt
/ fasader  (åpen-lukket , tung-lett , materialitetsidé )
/ model(ler)
/ nødvendige diagrammer (kan forklare sirkulasjon, funksjonsfordeling mm)
/ illustrasjoner og diagrammer som forklarer  uttrykk, konstruksjon   med mer

Premissene er de samme for hele Spinn og trenger derfor ikke å bli presentert.

Vil bare minne om at intensjonen med Startbox gjennomgåelsen er etableringen av en plattform for videre prosjektering. Legg derfor opp presentasjonen slik at dere får tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gi dere trygghet i forhold til veien videre. Det er ikke nødvendig med en dokumentasjon av alt dere har gjort.

Vi i lærerteamet gleder oss veldig til tirsdag..

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar