torsdag 10. mars 2016

// Plan Review 1


 Image by James Yang http://www.jamesyang.com

Plan for Review 1 neste uke ligger på wiki, for de som ikke allerede har funnet den.

Review 1: startbox +
Vi kjører gjennomganger tirsdag, onsdag og torsdag  på salen. Presentasjonen foregår digitalt slik at alle kan følge med - ta med egen usb og last opp i pausene. 
Plater med hovedtegninger i tillegg.  
Mange i lærerteamet vil være tilstede disse dagene, så se på dette som en gylden mulighet til å få diskutert prosjektene  i fellesskap. 

Hver gruppe har totalt 30 min til presentasjon og tilbakemeldinger. Bruk derfor tiden deres godt, slik at det også blir tilstrekkelig med tid igjen til diskusjon. Hold fokus på hva som er det viktige i akkurat deres prosjekt, og se på dette som en øvelse i å formidle idè, intensjon og prosjekt tydelig. Å ramse opp hele startbox er ikke nødvendig. 

Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene. Kom gjerne med kommentarer og delta i diskusjonen.


Startboxperioden oppsummeres i et eller flere alternative ideutkast som illustreres helhetlig.

Forslag til dokumentasjon:

/ arkitektonisk intensjon (diagrammer, kort tekst, storyboard..)
/ situasjonsplan
/ planer
/ snitt
/ fasader  (åpen-lukket , tung-lett , materialitetsidé )
/ model(ler)
/ nødvendige diagrammer (kan forklare sirkulasjon, funksjonsfordeling mm)
/ illustrasjoner og diagrammer som forklarer  uttrykk, konstruksjon   med mer


Vil bare minne om at intensjonen med Startbox gjennomgåelsen er etableringen av en plattform for videre prosjektering. Legg derfor opp presentasjonen slik at dere får tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gi dere trygghet i forhold til veien videre. Det er ikke nødvendig med en dokumentasjon av alt dere har gjort.

Vi i lærerteamet gleder oss veldig til tirsdag.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar