torsdag 13. februar 2014

Bemanning

I ukene fremover vil vi bidra med sporadisk veiledning uten lister. Det er altså når vi er rundt om på salene dere har mulighet å spørre om ting - og husk, dumme spørsmål kan ofte bidra til at dere ikke gjør noe dumt.

Truls er borte fredag 14.2, mens Steffen blir borte hele uke 8. Siri holder på med konkurranse, men vil være mer tilgjengelig uke 8. Jølle, Elena, Bendik og Luca er på salen når de føler for det.

Bruk dagene godt, prøv å produsere ting før dere går for langt i å diskutere. Peer pinup'en neste torsdag blir en diskusjon dere studenter imellom, dette for å få en dialog rundt det dere har kommet frem til til da.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar