torsdag 19. mars 2015

/ Introduksjon og oppgaver fra dagens brukerworkshop ligger på wiki!

Dagens intro om teknikker for å oversette informasjon og innsikt til løsning, samt alle oppgavene fra workshopen ligger under forelesninger, her på wiki!

I løpet av morgendagen opprettes det en mappe på Torget for dagens workshop(brukerworkshop2). Det er supert om alle kan legge inn scan/foto av oppgavene; moodboards, tegneseriestriper og planer med markering og karakterprofiler. Dette vil brukes, sammen med foto og film tatt underveis, som dokumentasjon av prosjektmidlene vi har fått fra Universell for å kjøre brukerfokus! Takk!:)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar