mandag 13. april 2015

/ Innkalling til allmøteHei, Studenter ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst!

Vi innkaller til allmøte for alle studenter onsdag 22. april klokken 12.15 i S1. Vi skal å holde møtet kort og effektivt. Vi håper flest mulig vil komme å for å støtte opp under Studentrådet AB og kandidatene som stiller til de utlyste vervene. Det er viktig med god deltakelse i studentdemokratiet.

Dagsorden
1.    FTV ønsker velkommen
2.    FTV innstiller referent og møteleder
3.    Allmøte godkjenner referent og møteleder.
4.    Allmøte godkjenner innkalling.
5.    Godkjenning av nytt Allmøtereglement.
6.    Presentasjon og valg av kandidater til SPR-vervet for arkitekt (valg på papir)(SPR - studieprogramrepresentant)
7.    Presentasjon av kandidater til FTR-vervet (elektronisk valg)
8.    Eventuelt

Link til stillingsbeskrivelser og allmøtereglement dokumenter finner dere her!


For aktuelle søkere til vervene:

Da det vil bli tatt i bruk elektronisk stemmegivning ved valg av ny FTV, opplyses det om at de interesserte sender inn en kort presentasjon av seg selv/appell, i tillegg til å holde en presentasjon på allmøte. Stemmegivningen vil
være åpen fra og med 22. april til mandag 27. april kl 16.00

For kandidater til SPR-vervet, blir det valg på allmøtet, og kandidatene får anledning til å holde en kort appell.

VI SERVERER KAFFE OG BOLLER!

Se vedlegg for stillingsbeskrivelser og forslag til nytt allmøtereglement, og ta kontakt om det er noe dere lurer på omkring stillingene.

Mvh,
studentrepresentantene ved AB fakultetet
Silje Sandvin, Håkon Vetlesen, Ingeborg Stavdal og Kristoffer Olsen Hauge 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar