mandag 4. april 2016

// Review 2

   Image by James Yang http://www.jamesyang.com


Plan for Review 2 neste uke ligger nå på wiki.

Review 2:
Vi kjører gjennomganger tirsdag, onsdag og torsdag på salen. Presentasjonen foregår i likhet med review 1 digitalt, slik at alle kan følge med - ta med egen usb og last opp i pausene. 
 
Plater med hovedtegninger i tillegg.  

Tegninger skal presenteres i DAK.

Hver gruppe har totalt 30 min til presentasjon og tilbakemeldinger. Bruk derfor tiden deres godt, slik at det også blir tilstrekkelig med tid igjen til diskusjon. Hold fokus på hva som er det viktige i akkurat deres prosjekt, og se på dette som en øvelse i å formidle idè, intensjon og prosjekt tydelig.

Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene. Kom gjerne med kommentarer og delta i diskusjonen.

 

Forslag til dokumentasjon:

/ arkitektonisk intensjon (diagrammer, kort tekst, storyboard..)
/ situasjonsplan
/ planer
/ snitt
/ fasader  (åpen-lukket , tung-lett , materialitetsidé )
/ model(ler)
/ nødvendige diagrammer (kan forklare sirkulasjon, funksjonsfordeling mm)
/ illustrasjoner og diagrammer som forklarer  uttrykk, konstruksjon med mer


Legg  opp presentasjonen slik at dere får tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gi dere hjelp til veien videre. Det er ikke nødvendig med en dokumentasjon av alt dere har gjort.

Vi i lærerteamet gleder oss veldig til runde to med gjennomganger!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar