mandag 20. mars 2017

Farger og Materialer

Denne uken er det fasade som står i fokus, og målet er å tenke på bygningen fra utsiden og inn. Hvordan forholder KAM seg til byggene rundt?

Oppgave 1:


Lag en Modell av prosjektet ditt i skala 1:500/A3 etter vedlagt utsnitt. I denne modellen skal du nå vise en abstraksjon av fasader i omgivelsene og hvordan dere vil arbeide med farger og materialer i deres prosjekt.

Oppgave 2:


Lag en viktig detalj/oppriss av dette samspillet fra et sted dere synes er viktig. Dette skal vises i en collage i 1:5/A3. Oppgaven har som mål å vise samspillet av farger og materialer på detaljnivå. Det er også et poeng å forme utsnittet / detaljen som et velkomponert bilde.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar