onsdag 25. april 2012

/ FreDAK den 27.


For FreDAK den 27. klokka 10:15 er temaet "fra 3D-modell til laserkutter". Hovedfokus vil være på hvordan man kan tilpasser kotene til tykkelsen på modellmaterialet, og hvordan man kan tegne oppriss av skrående flater. Jeg viser hvordan dette kan gjøres i ArchiCAD, Reivit og Sketchup, men hovedtyngden av gjennomgangen vil være i ArchiCAD.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar