mandag 23. april 2012

/ JOBBTILBUD


Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, som eier Folkets hus, ønsker bistand til å lage en utstilling for arkitektkonkurransen for Folkets hus med planlagt åpning 1. mai 2012. Man ønsker i den forbindelse å få kontakt med to effektive og flinke arkitektstudenter til å lage utstillingen og opprette en Facebookside for utstillingen.
Utstillingen omfatter 3 prosjekt á 8 plansjer som skal settes opp på flyttbare stativ (kan dette lånes fra NTNU?). Dette må gjøres på en robust måte som forhindrer at plansjene ødelegges, stjeles eller på annet vis forringes. Dette fordi man tenker seg utstillingen etablert ved inngangen til Nova kino i perioden 1. mai til 9. mai , et sted der svært mange passerer og der utstillingen i lange perioder vil være uten tilsyn. Det er ønskelig at utstillingen er utstyrt med en forslagskasse med tilhørende anordning (penner, papir osv), samt en henvisning til at man kan gå inn på facebooksiden og se nærmere på materialet og evnt. uttrykke sin mening.

Vi antar at arbeidet vil omfatte:
Fredag 27. april 2012 (helt tidlig eller etter kl. 15.30) – Planleggingsmøte om hva som skal gjøres og hva som trengs. Anslag 2 pers 1 time.
Mandag 30. april 2012 – Skaffe til veie det som trengs. Opprigging av utstilling og Facebookside på ettermiddag/kveld. Anordne for «åpning» 1. mai. Anslag 2 pers 3 timer.
Onsdag 9. mai 2012- Ettermiddag/ kveld  – Rigge ned utstillingen. Anslag 2 pers. 1 time.
I tillegg ønskes at man stikker innom og sjekker at alt er OK – hver dag – og evnt. fyller på med papir, justerer utstillingen etc.

Totalt anslag: 10-15 timer.

Vi ønsker kontakt med studenter så fort som mulig om saken. Ta kontakt med undertegnede enten på mail: hilde.bokestad@asplanviak.no eller mobil 97545172.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar