tirsdag 1. april 2014

BILDER BRUKERWORKSHOP

Det mangler fortsatt bilder i mappa på torget, såvidt vi kan se. Kan disse bli lagt ut så fort som mulig?

>>> \\felles.ansatt.ntnu.no\ab-stud\Kurs\Ark6\Brukarmedvirkning <<<

Svar gjerne også på skjema sendt ut på itslearning.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar